Dofinansowanie z środków budżetu państwa w 2021 roku

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 szkoła w 2021 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł (wartość całkowita: 43 750,00 zł) na pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, pomoce dydaktycznyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi oraz komptery stacjonarne bądź laptopy.

W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" szkoła w 2021 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł (wartość całkowita: 15 000,00 zł) na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia do biblioteki szkolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo.


W ramach programu "Poznaj Polskę" szkoła otrzymała środkli finansowe w wysokości 14 523, 00 zł (wartość całkowita: 20 486,00 zł) na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi tj. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe oraz Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach programu "Laboratoria Przyszłości" szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 884, 00 zł (wartość całkowita: 106 200,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych.


Projekt Erasmus +

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus Plus - Household without Chemicals (Gospodarstwo domowe bez chemii), który będzie realizowany w latach 2019-2022. Wnioskodawcą i koordynatorem projektu jest Związek na Rzecz Dzieci i Młodzieży z węgierskiego miasta Kállósejmjén (Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület). W projekcie uczestniczą szkoły z pięciu krajów: Polski, Hiszpanii (Ceip Santa Rosa de Lima), Rumunii (Scoala Gimnaziala „George Valsan”), Grecji (3rd Lyceum of Veria), Turcji (Sivriler Cok Programli Andolu Lisesi).Szkolnymi koordynatorami projektu są: p. Iwona Bogusz, nauczycielka języka angielskiego i p. Marzena Plichta, nauczycielka biologii i edukacji wczesnoszkolnej.


Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Pomysł zrzeszenia szkół noszących imię Jana Pawła II zrodził się w 1998 roku w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. W związku z zbliżającą się wizytą Ojca Świętego w Polsce rozpoczęto poszukiwania w całej Polsce szkół im. Jana Pawła II. Owocem tych poszukiwań było spotkanie z Papieżem w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku 35 szkół noszących im. Jana Pawła II. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca ogarniająca coraz więcej placówek, integrująca dyrekcje, nauczycieli, katechetów oraz uczniów tych szkół. Celem Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży tych szkół, wychowanie w oparciu o wartości głoszone przez Patrona, prowadzenie działań mających na celu popularyzację postaci, twórczości i życia papieża Jana Pawła II, integracja środowisk związanych z osobą Papieża Polaka. Cele te stowarzyszenie realizuje m.in. przez prowadzenie działalności rozwijającej u młodzieży zainteresowania intelektualne, artystyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne, uczestnictwo w uroczystościach, świętach narodowych i patriotycznych, prowadzenie działalności wydawniczej. Nasze Gimnazjum dołączyło do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w 2004 roku.Szkoły partnerskie

Współpraca z hiszpańską szkołą I.E.S. Mencía López de Haro rozpoczęła się 2 kwietnia 2016 roku w ramach projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" - Bądź zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry" realizowanego w strukturze programu Erasmus+. Wówczas młodzież wraz z nauczycielami: p. Elżbietą Sawą i p. Grzegorzem Miklaszewskim wyjechali na pierwszą wymianę. Rewizyta 28 uczniów i 14 nauczycieli z: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji miała miejsce między 30 maja a 5 czerwca 2016 roku, podczas której młodzież uczestniczyła w licznych zajęciach oraz poznawała kulturę naszego regionu i najważniejsze zabytki.

Współpraca z włoską szkołą Scuola Media Statale "Don Salvatore Vitale" rozpoczęła się 10 stycznia 2016 roku w ramach projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" - Bądź zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry" realizowanego w strukturze programu Erasmus+. Wówczas młodzież wraz z nauczycielami: p. Elżbietą Sawą i p. Grzegorzem Miklaszewskim wyjechali na pierwszą wymianę.

Współpraca z hiszpańską szkołą IES Antonio Machado de Henares rozpoczęła się 7 maja 2013 roku. Wówczas młodzież wraz z dyrekcją i nauczycielami wyjechali na pierwszą wymianę, która w następnych latach była kontynuowana. We wrześniu, po raz pierwszy odwiedzili nas goście z Hiszpanii, którzy uczestniczyli w wielu spotkaniach, zwiedzając najważniejsze atrakcje Lublina i regionu.

Współpraca z portugalską Escola Preparatória Nuno Gonçalves rozpoczęła się 4 marca 2017 roku. Wówczas młodzież wraz z dyrekcją i nauczycielami wyjechali na pierwszą wymianę.

<