Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
O CHÓRZE
Aktualizacja: 11 marca 2017

Chór szkolny powstał‚ w 2002 roku z inicjatywy p. Ewy Dobosz-Nalepy. Od początku pomysł‚ ten cieszył się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży. W 2004 roku do opieki nad chórem dołączył p. Marek Dudek. Dzięki takiej współpracy Pani Ewa mogła skoncentrować się nad wizerunkiem chóru oraz jego przygotowaniem, natomiast Pan Marek zajął się stroną muzyczną zespołu.

Po śmierci Jana Pawła II, czyli w 2005 roku narodziła się potrzeba ustalenia nazwy dla chóru, która miała oddawać przywiązanie społeczności uczniowskiej do myśli i Osoby Ojca Świętego. Ostatecznie wybrano łaciński zwrot: "Tibi Papa", czyli Tobie Ojcze.

Chór wywodzi się z tzw. "Szkoły Papieskiej" dlatego jego repertuar w dużej mierze związany jest z tradycjami i nauczaniem Jana Pawła II, pełniąc tym samym znaczną rolę wychowawczą. Chór corocznie występuje na różnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, zapraszany jest również na koncerty związane z osobą Papieża-Polaka.

Podczas przesłuchań do chóru zostają wytypowani nowi chórzyści, którzy swoim śpiewem uświetniają organizowane uroczystości i koncerty oraz doskonalą się w sztuce wokalnej. Do tej pory chór wystąpił ponad 200 razy, otrzymując kolejne zaproszenia, na które z chęcią odpowiada.

Na próby uczęszcza około 40 chórzystów, zarówno dziewcząt jak i chłopców, którzy rekrutują się ze wszystkich klas gimnazjalnych. Od 2017 roku chór przeszedł w struktury szkoły podstawowej, dlatego też w skład chóru weszły dzieci młodsze, których udział zwiększył i urozmaicił jego wolumen brzmienia.

Spośród najlepiej śpiewających i odznaczających się szczególnymi cechami charakteru wybierani są soliści. Dzięki temu repertuar chóru może zostać poszerzony o znacznie bogatszy program artystyczny.

Chór wraz z solistami nagrał trzy płyty (2005, 2010, 2013) dla upamiętnienia odpowiednio I i V rocznicy śmierci Patrona Szkoły, a także - ostatniej z kolędami - poświęconej wszystkim nieobecnym spośród naszych rodzin.

Do ważniejszych występów można zaliczyć: koncert na finał I i II edycji programu Śpiewają-ca Polska w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie (2005, 2006),oprawa Mszy Świętej podczas VII Zjazdu Szkół Papieskich w Częstochowie (2007), oprawa artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu poświęconego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 30 rocznicę pontyfikatu organizowanego przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność - Pontyfikat zapisany w naszych myślach, sercach i pamięci - Zamek Lubelski (2008), koncert podczas podsumowania konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2009), występ podczas Cecylianki, dorocznego tygodnia muzyki sakralnej w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Lublinie (2010), koncert Pieśni Niepokornej pt. "Młodzież w Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" w Bazylice O.O. Dominikanów w Lublinie zorganizowany przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" - Sekcja Oświaty i Wychowania (2010), występ podczas obchodów 1. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej na Placu Litewskim w Lublinie (2011), koncert podczas Ogólnopolskiego Konkursu o Janie Pawle II "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" - III Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w SP nr 51 w Lublinie (2012), koncert podczas Parafiady w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie (2012), występ podczas rozdania nagród Prezydenta Miasta Lublin dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty na Zamku Lubelskim (2013), występ podczas VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej (2014), koncert podczas podsumowania konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie (2014), występ w ramach uroczystych obchodów 650-lecia lokacji Zemborzyc w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie (2014), udział w części artystycznej prezentowanej podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/16 (2015), udział w Narodowym czytaniu "Quo vadis" H. Sienkiewicza Atrium Felicity Lublin (2016).

Informacja prasowa
PŁYTY
Aktualizacja: 11 marca 2017

18 lutego 2006 roku chór dokonał nagrania płyty pt. "Tibi Papa" w pierwszą rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca. Nagrania dokonano w budynku Gimnazjum. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przeznaczony został na cele dobroczynne. Realizacją dźwiękową płyty zajął się p. Jakub Korzeniowski. Aranżacje muzyczyne opracował p. Marek Dudek, natomiast przygotowaniem chóru zajęła się p. Ewa Dobosz-Nalepa. Graficzny projekt okładki zrealizował p. Iwo Paweł Skiba. Dobrym duchem całości przedsięwzięcia był p. Adam Szymala, dyrektor Gimnazjum.

Obok chóru w nagraniu płyty udział wzięli również soliści: Kinga Švagzdys, Kaja Mianowana, Krystyna Dyszczyk, Magdalena Gębala.

 1. Nie ścigaj się z miłością - Hymn Szkoły tekst: ks. Krzysztof Niedałtowski, muz. Cezary Paciorek, wyk. chór "Tibi Papa"
 2. Piastowy syn - tekst: Karol Wojtyła, muz. Igor Jaszczuk, wyk. Kinga Švagzdys
 3. Uwielbiam cię - tekst: Karol Wojtyła, muz. Piotr Selim, wyk. Kaja Mianowana i chór "Tibi Papa"
 4. W mroku jest tyle światła - tekst: Karol Wojtyła, muz. Piotr Selim, wyk. Kaja Mianowana
 5. Bo jesteś samą ciszą - tekst: Karol Wojtyła, muz. Piotr Selim, wyk. Kaja Mianowana
 6. Pod kątem rozwartym - tekst: Adam Ziemianin, muz. Krzysztof Myszkowski, wyk. Magdalena Gębala, Marek Dudek
 7. Trójkąt opatrzności - tekst: Adam Ziemianin, muz. Krzysztof Myszkowski, wyk. Krystyna Dyszyk i chór "Tibi Papa"
 8. Modlitwa końca mojego wieku - tekst: Adam Ziemianin, muz. Krzysztof Myszkowski, wyk. Kaja Mianowana
 9. Pieśń jedności - tekst: Witold Wolny, Barbara Wikalińska, ks. Jerzy Szymik, muz. Witold Wolny, wyk. Krystyna Dyszczyk i chór "Tibi Papa"
 10. Przyślij mi list - tekst: Witold Wolny, ks. Jerzy Szymik, muz. Witold Wolny, wyk. Kinga Švagzdys i chór "Tibi Papa"
 11. Wędrówka - tekst: Edward Stachura, muz. Krzysztof Myszkowski, wyk. Krystyna Dyszczyk i chór "Tibi Papa"
 12. Mój Mistrzu - pieśń religijna, wyk. Kaja Mianowana i chór "Tibi Papa"
 13. Imperatyw - tekst: Piotr Bakal, muz. Krzysztof Myszkowski, wyk. Magdalena Gębala i chór "Tibi Papa"
 14. Totus tuus - utwór pochodzi z teledysku wykonanego po misterium pt. "Po śladach Chrystusa", który został wyemitowany w TVP 3 Lublin, wyk. p. Ewa Dobosz-Nalepa, p. Marek Dudek i chór "Tibi Papa"

Dla upamiętnienia V rocznicy śmierci Patrona Szkoły została nagrana druga płyta chóru szkolnego "Tibi Papa". Nagrania zostały przeprowadzone w dwóch fazach. Najpierw zarejestrowano głosy solistów (24 i 26 luty 2010), a następnie nagrana została partia chóru (13 marca 2010). Solistami, którzy użyczyli swojego wokalu byli: Olga Mazurek, Marcin Widz, Katarzyna Szlachta, Adrian Rodak, Aleksandra Majchrzak, Katarzyna Szumiło i Kamila Skiba.

Materiał muzyczny wybrany do płyty jest ściśle powiązany w swojej istocie i przesłaniu z osobą Sługi Bożego Jana Pawła II. Co więcej zgromadzone utwory prezentują niejako wędrówkę ziemską Papieża, moment przejścia do domu Ojca oraz Jego ponadczasową naukę, pozostającą wśród nas na zawsze. Płyta jest wyrazem wdzięczności i hołdu młodzieży gimnazjum dla swojego Patrona oraz ideałów jakie głosił za życia i jakie pozostał po swojej śmierci.

Aranżacjami muzycznymi, realizacją i opracowaniem technicznym wszystkich utworów zajął się p. Marek Dudek, natomiast przygotowanie chóru spoczywało w rękach p. Ewy Dobosz-Nalepy. Projekt graficzny okładki zrealizaowała p. Barbara Wielgos wraz z p. Iwo Pawłem Skibą, który przygotował zdjęcia na okładkę płyty i zajął się kopiowaniem poszczególnych jej egzemplarzy.

 1. Hymn szkoły – tekst: Beata, Mateusz Piecak, muzyka: Marek Dudek, wyk. chór "Tibi Papa"
 2. Ciągle wracasz pamięcią - tekst: Karol Wojtyła, muzyka: Marek Dudek, wyk. Marcin Widz, Marek Dudek
 3. Barka – tekst: ks. Stanisław Schmidt, muzyka: Cesareo Gabarain, wyk. Aleksandra Majchrzak, chór "Tibi Papa"
 4. Poza czas – tekst: Jacek Cygan, muzyka: Carpe Diem, wyk. Marcin Widz
 5. Miłośc to wierność wyborowi - tekst: Zbigniew Książek, muzyka: Piotr Rubik, wyk. Olga Mazurek, Adrian Rodak, chór "Tibi Papa"
 6. Rozmowa - piosenka powołaniowa, wyk. Marek Dudek
 7. Tak mówił Papież - tekst / muzyka: Ivan Komarenko, wyk. Kamila Skiba, chór "Tibi Papa"
 8. Psalm moich łez - tekst: Zbigniew Książek, muzyka: Piotr Rubik, wyk. Katarzyna Szlachta, Adrian Rodak
 9. Papież - Pielgrzym - tekst: Jacek Cygan, muzyka: Piotr Rubik, wyk. Katarzyna Szumiło
 10. Taki jestem - tekst: Karol Wojtyła, muzyka: Włodziemierz Korcz, wyk. Olga Mazurek
 11. Pamiętasz nie tak dawno - piosenka religijna, wyk. Katarzyna Szlachta, chór "Tibi Papa"
 12. Często stamtąd długo na mnie patrzy - tekst: Karol Wojtyła, Włodzimierz Korcz, wyk. Katarzyna Szlachta
 13. Co ma przeminąć to przeminie - tekst: Zbigniew Książek, muzyka: Piotr Rubik, wyk. Marcin Widz, chór "Tibi Papa"
 14. Nieśmiertelności - tekst: Roman Kołakowski, muzyka: Piotr Rubik, wyk. Katarzyna Szlachta, Adrian Rodak
 15. Tu es Petrus - tekst: Zbigniew Książek, muzyka: Piotr Rubik, wyk. Olga Mazurek, Marcin Widz, chór "Tibi Papa"
 16. Zostań z nami - tekst: Wojciech Kejne, muzyka: Włodzimierz Korcz, Katarzyna Szlachta, Adrian Rodak, chór "Tibi Papa"


3 marca 2013 roku chór dokonał nagrania płyty pt. "Tibi Papa - Kolędy", na którą od kilku lat materiał muzyczny był kompletowany. Nagrania dokonano etapowo. Najpierw zarejestrowani zostali soliści (Paulina Zielonka, Magdalena Grzegorczyk, Julia Leśniewska, Mateusz Górecki, Sebastian Śliwa), a później całości dopełniła sekcja chóralna.

Na materiał muzyczny złożyły się utwory kolędowe, które już od kilku lat chór oraz soliści śpiewali podczas Jasełek szkolnych oraz róznych uroczystości związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Spośród nagranych utworów szczególnie ważną kompozycję stanowi "Kolęda dla nieobecnych", której ponadczasowe przesłanie na trwałe wpisało się w pamięć o zmarłych nauczycielach, wypełniając symboliczne "puste miejsce" przy wigilijnym stole. Dla podkreślenia znaczenia tego utworu, jako swoistego symbolu po zmarłych pedagogach, pracownikach szkoły a przede wszystkim o Wielkim Nieobecnym, Patronie naszej szkoły, bł. Janie Pawle II został on wykonany przez nauczycieli uczących w Gimnazjum, p. Ewę Dobosz-Nalepę przygotowującą chór oraz p. Marka Dudka, zajmującego się aranżacjami muzycznymi, realizacją, opracowaniem technicznym wszystkich utworów oraz zdjęciami wykorzystywanymi na okładce płyty. Całości dopełnił projekt graficzny okładki przygotowany przez p. Barbarę Wielgos.

 1. Całą noc padał śnieg – wyk. Paulina Zielonka [słowa: Marian Hemar, muzyka: Zbigniew Preisner]
 2. Biała ziemia – wyk. Magdalena Grzegorczyk, Mateusz Górecki [słowa i muzyka: autor nieznany]
 3. Jakaś światłość nad Betlejem – wyk. Julia Leśniewska, chór "Tibi Papa" [słowa i muzyka: autor nieznany]
 4. Kolęda dla Piotra – wyk. Paulina Zielonka [słowa: Jan Nowicki, muzyka: Zbigniew Preisner]
 5. Uciekali - wyk. Magdalena Grzegorczyk, Paulina Zielonka [słowa: Agata i Maryna Miklaszewskie, muzyka: Janusz Stokłosa]
 6. Kolędowy czas – wyk. Magdalena Grzegorczyk, Marek Dudek, chór "Tibi Papa" [słowa: Anna Warecka, muzyka: Andrzej Seroczyński]
 7. Kołysanka dla Jezusa – wyk. Marek Dudek [słowa i muzyka: Mirosław Breguła, Henryk Czich]
 8. Złota Jerozolima – wyk. Magdalena Grzegorczyk, Paulina Zielonka, Marek Dudek [słowa: Leszek Moczulski, muzyka: Jacek Zieliński]
 9. Maleńka przyszła miłość – wyk. Paulina Zielonka [słowa: Adam Zachner, muzyka: Lech Morena]
 10. Lulaj go matko, lulaj – wyk. Julia Leśniewska, chór "Tibi Papa" [słowa: Adam Zachner, muzyka: Lech Morena]
 11. Święty niepojęty – wyk. Paulina Zielonka [słowa: Anna Bernat, Jan Węcowski, muzyka: Lech Morena]
 12. Miłość w prostocie – wyk. Paulina Zielonka, Marek Dudek [słowa: Karol Wojtyła, muzyka: Marek Dudek]
 13. Bądź dobry jak chleb – wyk. Sebastian Śliwa [słowa i muzyka: Mirosław Breguła]
 14. Tam, gdzie ty Jezu malusieńki – wyk. Paulina Zielonka [słowa: Adam Zachner, muzyka: Lech Morena]
 15. Kolęda na koniec wieku – wyk. Magdalena Grzegorczyk, Mateusz Górecki, Marek Dudek [słowa: Jan Nowicki, muzyka: Zbigniew Preisner]
 16. Kolęda płynie z wysokości – Magdalena Grzegorczyk, Paulina Zielonka, chór "Tibi Papa" [słowa: ks. Jan Twardowski, Anna Zimecka, muzyka: Jan, Marcin, Mateusz Pospieszalscy]
 17. Kolęda dla nieobecnych – wyk. Ewa Dobosz-Nalepa, Marek Dudek [słowa: Szymon Mucha, muzyka: Zbigniew Preisner]
WAŻNIEJSZE WYSTĘPY
Aktualizacja: 11 marca 2017
Udział w Narodowym czytaniu "Quo vadis" H. Sienkiewicza Atrium Felicity Lublin (3.09.2016)
Udział w części artystycznej prezentowanej podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/16 (2.09.2015)
Występ w ramach uroczystych obchodów 650-lecia lokacji Zemborzyc w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie (22.10.2014)
Podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie (19.06.2014)
VII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej (21.05.2014)
Koncert w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie
z okazji uroczystości kanonizacji bł. Jana Pawła II i Jana XXIII (27.04.2014)
Występ podczas rozdania nagród Prezydenta Miasta Lublin dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty na Zamku Lubelskim (15.10.2013)
Parafiada w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie (24.06.2012)
Ogólnopolski Konkurs o Janie Pawle II "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" - III Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w SP nr 51 w Lublinie (16.05.2012)
Obchody 1. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej na Placu Litewskim w Lublinie (10.04.2011)
Montaż słowno-muzyczny w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie poświęcony VI rocznicy śmierci Jana Pawła II (2.04.2011)
Koncert Pieśni Niepokornej pt. "Młodzież w Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" w Bazylice O.O. Dominikanów w Lublinie zorganizowany przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" - Sekcja Oświaty i Wychowania (13.12.2010)
Cecylianka, doroczny tydzień muzyki sakralnej w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Lublinie (23.11.2010)
Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (29.05.2009)
Zamek Lubelski (4.12.2008)
Oprawa Mszy Św. i koncert na Jasnej Górze podzas VII Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II (3-4.11.2007)
SOLIŚCI
Aktualizacja: 29 kwietnia 2018
Magdalena Gębala Sylwia Wolińska Aleksandra Maszkiewicz Kinga Švagzdys
Krystyna Dyszczyk Kaja Mianowana Marcin Widz Olga Mazurek
Zuzanna Nabulssi Agata Mietelska Katarzyna Szlachta Adrian Rodak
Martyna Hawryluk Aleksandra Majchrzak Dominika Boczek Magdalena Grzegorczyk
Paulina Zielonka Mateusz Górecki Karolina Zinkowska Agata Gąsior
Michał Zielonka Wiktoria Budzyła Julia Pytka Agata Dereń
Julia Stopa