Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
 • PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA PZU EDUKACJA

  Przewodnicząca Rady Rodziców po konsultacji z dyrekcją podjęła decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia NNW uczniów w PZU (poniżej oferta). Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) powinni indywidualnie dokonać wpłaty na konto ubezpieczyciela. Przypominamy, że ubezpieczenie dzieci NNW jest dobrowolne.
  PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA INFORMACJA O FORMIE OPŁATY

 • OPIEKA MŁODZIEŻY NAD SALĄ PAPIESKĄ - I semestr 2020/21
  Lp. Termin Klasa
  1. 7 - 11 września 2020 VIIa
  2. 14 - 18 września 2020 VIIb
  3. 21 - 25 września 2020 VIa
  4. 28 września - 2 października 2020 IVa
  5. 5 - 9 października 2020 IVb
  6. 12 - 16 października 2020 IIIa
  7. 19 - 23 października 2020 IIIb
  8. 26-30 października 2020 IIIc
  9. 2 - 6 listopada 2020 IIa
  10. 9 - 13 listopada 2020 IIb
  11. 16 - 20 listopada 2020 IIc
  12. 23 - 27 listopada 2020 Ia
  13. 30 listopada - 4 grudnia 2020 Ib
  14. 7 - 11 grudnia 2020 Ic
  15. 14 - 18 grudnia 2020 VIIa
  16. 4 - 8 stycznia 2021 VIIb
  17. 11 - 15 stycznia 2021 VIa
  18. 18 - 22 stycznia 2021 IVa
  19. 25 - 29 stycznia 2021 IVb
 • PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 2020/21
  Lp. Zadania Tematyka posiedzenia Data Odpowiedzialni
  1. Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21. a) wyniki i wnioski wynikające z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/20;
  b) kierunki polityki oświatowej państwa;
  c) organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2019/2020;
  d) sprawy różne
  28.08.2020r. dyrekcja szkoły
  2. Posiedzenie samokształceniowe 7.10.2020r.
  3. Posiedzenie samokształceniowe 18.11.2019r.
  4. Klasyfikacja uczniów za I okres a) klasyfikacja uczniów,
  b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji,
  c) wyniki i wnioski wynikające z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w I okresie roku szk. 2020/21;
  d) sprawy różne.
  20.01.2021r.
  25.01.2021r.
  dyrektor,
  wicedyrektor
  5. Posiedzenie samokształceniowe 17.02.2021r.
  6. Posiedzenie samokształceniowe 21.04.2021
  7. Klasyfikacja uczniów, analiza i ocena pracy szkoły za rok szkolny 2019/20. a) klasyfikacja uczniów,
  b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji,
  c) analiza i ocena pracy szkoły, opracowanie wniosków do pracy na rok następny,
  d) sprawy różne
  16.06.2021r.
  21.06.2021r.
  dyrekcja szkoły,zespołów zadaniowych
 • TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2020/21
  Data Dzień tygodnia Godzina Klasa
  wrześniowe zebrania z rodzicami zaplanują indywidualnie wychowawcy klas
  21.10.2020r. środa 17.00 I-III
  17.30 IV-VII
  16.12.2020r. środa 17.00 I-III
  17.30 IV-VII
  27.01.2021r. środa 17.00 I-III
  17.30 IV-VII
  17.03.2021r. środa 17.00 I-III
  17.30 IV-VII
  28.04.2021r. środa 17.00 I-III
  17.30 IV-VII
  20.05.2021r. środa 17.00 I-III
  17.30 IV-VII
 • PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2020/21
  Lp. Data Tematyka Odpowiedzialni
  1. 1.09.2020r. Inauguracja roku szkolnego 2020/21 Dyrekcja, Samorząd Uczniowski I-IIII
  2. 11.10.2020 Święto Edukacji Narodowej M. Pastuszak, A. Drożdżyńska, M. Niedźwiedź
  3. 16.10.2020 42. rocznica wyboru Jana Pawła II XX Dzień Papieski (Totus Tuus) W. Mazurek, A. Szulc, T. Szabelska, I. Skiba, K. Żurawski
  4. 21.10.2020 Ślubowanie uczniów klas I M. Dudzisz-Zachwatowicz, I. Skiba, M. Wierzchowiak, D. Koczara
  5. 10.11.2020 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości K. Adamek, R. Maciejewski, K. Żurawski
  6. 19.11.2020 Zabawa andrzejkowa wych. klas I – III; IV – VII; K. Żurawski, I. Skiba
  7. 04.12.2020 Szkolna edycja akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” I. Skiba, M. Niedźwiedź, W. Wrona, M. Chiaraviglio, A. Piątek
  8. 18.12.2020 Szansa na kolędę – koncert kolęd S. Przybyszewska, I. Skiba, I. Bogusz, M. Niedźwiedź
  9. 16.12.2020 Jasełka E. Pyzik, K. Żurawski
  10. 09.01.2021 Bal karnawałowy klas I – III; IV – VII wych. klas I – III ; IV – VII; K. Żurawski, I. Skiba
  11. 22.02.2021 Dzień Języka Ojczystego T. Szabelska, W. Mazurek, S. Przybyszewska, M. Niedźwiedź
  12. 12.03.2021 Szkolne Święto Matematyki B. Seń, I. Grudzień, A. Szulc
  13. 31.03.2021 16. rocznica odejścia Jana Pawła II „do domu Ojca” W. Mazurek, T. Szabelska, I. Skiba, K. Żurawski
  14. 31.03.2021 Światowy Dzień Autyzmu E. Pyzik, M. Dudzisz – Zachwatowicz
  15. 30.04.2021 Święto Narodowe 3 Maja M. Dudzisz – Zachwatowicz, K. Żurawski
  16. 18.05.2021 101. rocznica urodzin Jana Pawła II W. Mazurek, T. Szabelska, I. Skiba, K. Żurawski
  17. 01.06.2021 Dzień Rodziny i sportu I. Suska – Brytan, M. Pastuszak, M. Wierzchowiak, E. Dobosz – Nalepa, M. Plichta, M. Chiaraviglio, W. Wrona, A. Piątek, I. Skiba
  18. 25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego kl. I – III, IV - VII E. Pyzik, D. Koczara, K. Żurawski, A. Szulc, D. Kaczmarska
 • POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OBIADÓW (dotyczy dzieci, które dotychczas nie korzystały z obiadów)

  W roku szkolnym 2020/21, podobnie jak w latach ubiegłych catering żywieniowy prowadzony będzie przez firmę EKO PLANET. Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci mogły korzystać z obiadów powinni podpisać z ww. firmą porozumienie, którego wzór znajduje się poniżej.

  Opłat za obiady należy dokonywać do 5 dnia miesiąca na indywidualny numer konta ucznia.

  POROZUMIENIE DOT. OBIADÓW 2020/21

 • APLIKACJA PROTEGO SAFE – WSPÓLNY LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW

  Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

  ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.

  ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  Aplikacja składa się z dwóch modułów:

  1. pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,

  2. drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.
  WIĘCEJ INFORMACJI LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • WYTYCZNE MEN, MZ I GIZ DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ OD 1 WRZEŚNIA 2020

  Zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji Narodowej uczniowie od 1 września 2020 r. wracają do szkół. Z tej okazji opracowano wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

  Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

  Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
  W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

  Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
  Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

  Wariant C – kształcenie zdalne
  Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

  Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
  WYTYCZNE MEN, MZ I GIS

 • KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019/20

  Świetlica szkolna działa codziennie od poniedziału do piątku w godz.6.30 - 17.00. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom klas I przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie W N I O S K U (poniżej ↓) na dany rok szkolny, który składają rodzice lub opiekunowie.
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY

 • KALENDARZ DNI W ROKU SZKOLNYM 2020/21
  wrzesień październik listopad grudzień
  P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6 1 2
  3 4 1 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
  30

  styczeń luty marzec kwiecień
  P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
  4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
  11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
  18 19 20 21 22 23 22 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
  25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

  maj czerwiec lipiec sierpień
  P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N
  1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
  3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
  10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
  17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
  24 25 26 27 29 29 30 26 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
  31 30 31

  Ilość dni w I semestrze
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek razem
  ilość dni 18 19 17 20 20 94
  w ubiegłym roku 75

  Ilość dni w II semestrze
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek razem
  ilość dni 16 17 18 17 16 84
  w ubiegłym roku 94

  Ilość dni w roku szkolnym
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek razem
  ilość dni 34 36 35 37 36 178
  w ubiegłym roku 169