OPŁATA ZA OBIADY

Płatności za obiady należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca
na nr konta bankowego: 91 1240 1503 1111 0010 0149 5347.
W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASĘ oraz MIESIĄC, którego dotyczy wpłata.

 • XVI LUBELSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ JANA PAWŁA II I RELIGIJNĄ PIOSENKĄ POETYCKĄ - termin przesunięty

  W związku z czasowym ograniczniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 XVI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką, edycja w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły i 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II została przesunięta. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

 • KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019/20

  Świetlica szkolna działa codziennie od poniedziału do piątku w godz.6.30 - 17.00. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom klas I przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie W N I O S K U (poniżej ↓) na dany rok szkolny, który składają rodzice lub opiekunowie.
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY

 • OPIEKA MŁODZIEŻY NAD SALĄ PAPIESKĄ - II semestr 2019/20
  Lp. Termin Klasa
  1. 27-31 stycznia 2020 IIc
  2. 3-7 lutego 2020 Ia
  3. 10-14 lutego 2020 Ib
  4. 17-21 lutego 2020 Ic
  5. 24-28 lutego 2020 VIa
  6. 2-6 marca 2020 VIb
  7. 9-13 marca 2020 Va
  8. 16-20 marca 2020 IIIa
  9. 23-27 marca 2020 IIIb
  10. 30 marca - 3 kwietnia 2020 IIa
  11. 6-8 kwietnia 2020 IIb
  12. 15-17 kwietnia 2020 IIc
  13. 20-24 kwietnia 2020 Ia
  14. 27-30 kwietnia 2020 Ib
  15. 4-8 maja 2020 Ic
  16. 11-15 maja 2020 VIa
  17. 18-22 maja 2020 VIb
  18. 25-29 maja 2020 Va
  19. 1-6 czerwca 2020 IIIa
  20. 8-12 czerwca 2020 IIIb
  21. 15-19 czerwca 2020 IIa
  22. 22-26 czerwca 2020 IIb
 • KALENDARZ DNI W ROKU SZKOLNYM 2019/20
  wrzesień październik listopad grudzień
  P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N
  1
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
  2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 23
  23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
  30 30 31

  styczeń luty marzec kwiecień
  P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 15 13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
  30 31

  maj czerwiec lipiec sierpień
  P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
  4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
  11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
  18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
  25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
  31

  Ilość dni w I semestrze
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek razem
  ilość dni 13 16 16 15 15 75
  w ubiegłym roku 94

  Ilość dni w II semestrze
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek razem
  ilość dni 19 20 19 18 18 94
  w ubiegłym roku 77

  Ilość dni w roku szkolnym
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek razem
  ilość dni 32 36 35 33 33 169
  w ubiegłym roku 171

 • PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
  Lp. Zadania Tematyka posiedzenia Data Odpowiedzialni
  1. Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20. a) wyniki i wnioski wynikające z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/19;
  b) kierunki polityki oświatowej państwa;
  c) organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2019/2020;
  d) sprawy różne
  29.08.2019r. dyrekcja szkoły
  2. Posiedzenie samokształceniowe Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i indywi-dualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. 17.10.2019r.
  3. Posiedzenie samokształceniowe Warsztaty – praca z programem Dziennik elektroniczny Vulcan 06.11.2019r.
  4. Klasyfikacja uczniów za I okres a) klasyfikacja uczniów,
  b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji,
  c) wyniki i wnioski wynikające z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w I okresie roku szk. 2019/20;
  d) sprawy różne.
  02.01.2020r.
  08.01.2020r.
  dyrektor,
  wicedyrektor
  5. Posiedzenie samokształceniowe Neurodydaktyka 12.02.2020r.
  6. Posiedzenie samokształceniowe
  7. Klasyfikacja uczniów, analiza i ocena pracy szkoły za rok szkolny 2019/20. a) klasyfikacja uczniów,
  b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji,
  c) analiza i ocena pracy szkoły, opracowanie wniosków do pracy na rok następny,
  d) sprawy różne
  17.06.2020r.
  22.06.2020r.
  dyrekcja szkoły,zespołów zadaniowych
 • UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW 2019/2020

  Suma ubezpieczenia NNW  18000zł Wariant II
  Składka za ubezpieczenie dziecka  54,54zł
  Warunki ubezpieczenia NNW EDUKACJA:
  świadczenie z tytułu śmierci /trwałego uszczerbku na zdrowiu 18000zł
  assistance - zakres podstawowy
  świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja) 3000zł
  dieta szpitalna w wyniku NW 30zł
  śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1000zł
  śmierć z powodu wady serca 1000zł
  śmierć przedstawiciela ustawowego 1000zł
  poważne zachorowanie 1000zł
  świadczenie z tytułu wystapienia sepsy 1000zł
  dieta szpitalna z powodu choroby 20zł
  śmierć w wypadku komunikacyjnym 15000zł

  Składka płatna do 25.10.2019 r.W tytule przelewu prosimy wpisać: POLISA 1043419547 IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, KLASA, PESEL DZIECKA. Konto do wpłat: 76 1240 6960 3014 0110 1735 4689.

 • TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2019/20
  Data Dzień tygodnia Godzina Klasa
  11.09.2019r. środa 17.00 I-II
  17.30 III-VI
  23.10.2019 r. środa 17.00 I-II
  17.30 III-VI
  4.12.2019r. środa 17.00 I-II
  17.30 III-VI
  9.01.2020r. czwartek 17.00 I-II
  17.30 III-VI
  11.03.2020r. środa 17.00 I-II
  17.30 III-VI
  22.04.2020r. środa 17.00 I-II
  17.30 III-VI
  20.05.2020r. środa 17.00 I-II
  17.30 III-VI
Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
ul. Elektryczna 51
20-349 Lublin

Kontakt
(81) 744-08-00
(81) 745-41-61
poczta@sp15.lublin.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Witold Przeszlakowski

e-mail: bbi@lublin.eu
tel: 81 466 17 70