Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Aktualizacja: 1 września 2020
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020r. (wtorek)
2. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020r. (środa)
3. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2020 r. (poniedziałek)
4. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2020r. (środa)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020r.
6. Dni wolna od zajęć dydaktycznych 4 - 5 stycznai 2021r. (poniedziałek, wtorek)
7. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2021r. (środa)
8. Klasyfikacja uczniów za I okres 25 stycznia 20201r. (poniedziałek)
9. Ferie zimowe 1 - 14 lutego 2021r.
(lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)
10. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 22-24 marca 2021r. (poniedziałek - środa)
11. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021r.
12. Rodznica Uchwalenia Konstytucji 3. Maja 3 maja 2021r. (poniedziałek)
13. Boże Ciało 3 czerwca 2021r. (piątek)
14. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2021r. (piątek)
15. Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 21 czerwca 2021r. (poniedziałek)
14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych 25 czerwca 2021r. (piątek)
POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES
Aktualizacja: 22 stycznia 2019

§ 1

Definicje

Administrator – oznacza Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie z siedzibą przy ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin, NIP 946-26-71-851, REGON 367557155, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora (dziennika elektroniczny Librus, Facebook), za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.sp15.lublin.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, po-nieważ tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego oprogramowania zło-śliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użyt-kownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne, tymczasowe, które przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia, a mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies stałe, które przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas, a wylogowanie ze strony internetowej, wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji danej przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika, a Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3

Cele wykorzystania plików Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu poprawnej konfiguracji serwisu, w szczególności:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
  3. zapamiętania ustawień i historii odwiedzonych stron internetowych w Serwisie w celu ulepszenia ich struktury i zawartości.

  § 4

  Warunki uzyskiwania dostępu plików Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej lub samej usługi. Proces modyfikacji może zostać przeprowadzony w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej (w sekcji „Pomoc”).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na funkcjonalność niektórych komponentów dostępnych na stronie internetowej Serwisu, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

  § 5

  Zmiany w polityce Cookies

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności Cookies w myśl pojawiających się nowelizacji obowiązujący h przepisów prawa bez ko-nieczności informowania o tym użytkowników, którzy korzystając z Serwisu akceptują jego korektę.
  2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies, a ich treść niezwłocznie zostanie zamieszczona na tej stronie.

  ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEŃ
  Aktualizacja: 1 września 2018
  DYREKTOR mgr Adam Szymala
  WICEDYREKTOR mgr Roman Kotarski
  BIBLIOTEKA mgr Sylwia Przybyszewska
  mgr Marta Niedźwiedź
  SEKRETARIAT mgr Joanna Krawczyk
  KADRY mgr Dorota Laskowska-Woźniak
  STOŁÓWKA 8.00-.15.30
  wydawanie posiłków: 12.00-14.30
  ŚWIETLICA 6.30-17.00
  GABINET PIELĘGNIARSKI Pielęgniarka: Agnieszka Czerniak
  wtorek i piątek: 8.00-12.00
  czwartek: 10.00-15.00
  GABINET STOMATOLOGICZNY Lek. den. Małgorzata Kopeć
  poniedziałek-piątek: 8.00-14.00
  KIEROWNIK GOSPODARCZY mgr Paweł Szczuchniak
  PEDAGOG mgr Roman Dyś
  PSYCHOLOG mgr Paulina Plewuch
  DOKUMENTY I SYMBOLE
  Aktualizacja: 7 września 2018
  Statut szkoły

  stan prawny na 1.10.2017

  Program wychowawczy
  Program wychowawczy "Dar" Regulamin dyżurów

  Hymn szkoły

  Pod koniec roku 2009 zrodziła się inicjatywa, aby stworzyć Hymn Szkoły, który nie byłby kompozycją zaadaptowaną na te potrzeby, ale utworem od początku nowym, opracowanym wyłacznie w takim celu. W związku z tym 14 grudnia 2009 roku Dyrekcja Gmnazjum ogłosiła konkurs na tekst nowego Hymnu. Do konkursu zgłoszonych zostało 7 prac, które ostatecznie zaklasyfikowano do finałowego rozstrzygnięcia. 3 lutego 2010 roku zebrała się komisja konkursowa w składzie: p. Wilhelma Mazurek (przewodnicząca, język polski), p. Mieczysław Wojtas (przedstawiciel świata kultury), p. Marek Dudek, (przedstawiciel Rady Pedagogicznej, muzyka) oraz p. Elżbieta Górecka (przedstawicielka Rady Rodziców), która po naradzie stwierdziła, że utworem najlepiej oddającym ideę szkoły opartej na nauczaniu Jana Pawła II będzie tekst napisany przez p. Beatę Piecak wraz z synem Mateuszem, który był wóczas uczniem naszego gimnazjum.

  1.Ta biała postać, ten ojcowski gest,
  ofiarne życie - zdany boski test,
  każdego kochał, serce wielkie miał,
  Jan Paweł II - Polak, Papież, Brat.

  Ref.Uczniowskie serce, wierne Polsce jest,
  uczniowskie serce, wierne prawdzie jest,
  uczniowskie serce, chce odważnym być,
  uczniowskie serce, chce najpiękniej żyć.

  2.A gdyby tak odszukać prawdy sens,
  nie lękać się, choć w życiu różnie jest,
  od szkolnej ławy zacząć w przyszłość marsz,
  jak Papież Polak - wielki Patron nasz.

  Ref.Uczniowskie serce, wierne Polsce jest,
  uczniowskie serce, wierne prawdzie jest,
  uczniowskie serce, chce odważnym być,
  uczniowskie serce, chce najpiękniej żyć.

  Tekst Hymnu

  Muzykę do hymnu skomponował p. Marek Dudek, nauczyciel muzyki w naszej szkole.

  Zapis melodii Hymnu

  Posłuchaj Hymnu Szkoły
  w wykonaniu chóru szkolnego "Tibi Papa"

  Od powstania Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II aż do 2010 roku rolę Hymnu Szkoły pełniła pieśń "Nie ścigaj się z Miłością", która powstała z okazji przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Trójmiasta w 1999 roku.

  Nie ścigaj się z miłością - zaufaj jej
  Niech będzie twoim gościem, ty posuń się
  A ona gdy urośnie - usunie lęk
  Do siostry świętości zaprosi Cię

  Nie lękajcie się
  Nie lękajcie się
  Nie lękajcie się
  Bóg jest miłością
  Bóg jest miłością

  Autorem jej tekstu był ksiądz Krzysztof Niedałtowski, teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych, współorganizator Gdańskiego Areopagu. Natomiast muzykę do niej napisał Cezary Paciorek, akordeonista, pianista, kompozytor.

  Posłuchaj pieśni "Nie ścigaj się z miłością"
  w wykonaniu chóru szkolnego "Tibi Papa"